JobbGarant

Det har blivit allt vanligare att teckna en inkomstförsäkring. Ekonomin är inte helt stabil, och många känner sig inte trygga på arbetet. Vissa anställda har varslats efter 30 år på samma firma. Något som många oroar sig för när man blir arbetslös är en kraftig minskning av inkomst. Detta gör det svårt att betala amorteringar på bostaden, elräkningar och många andra utgifter man har varje månad. JobbGarant erbjuder olika inkomstförsäkringar.

Om man är medlem av en a-kassa får man ersättning när man förlorar arbetet, men den är ganska låg. Som mest kan man få ut 80% av 18 700 kronor. Efter skatt blir det inte mycket mer än 10 000 kronor. Har man en högre månadsinkomst än det kan det verkligen löna sig att teckna en JobbGarant inkomstförsäkring.

Med JobbGarant har man tre alternativ för inkomstförsäkring. Small, medium och large. Egentligen är Small inte en inkomstförsäkring. Det ingår juristhjälp, vilket innebär att man kan få hjälp vid en arbetstvist. Det är ganska vanligt att en uppsägning inte accepteras av båda partnerna. Med JobbGarant får man professionell rådgivning och eventuella kostnader betalda. Med jobbgarantin, som är inkluderad, får man en personlig rekryteringsspecialist som hjälper en att hitta ett nytt arbete. Man garanteras minst 5 olika jobbförslag under tre månader. Karriärhjälp kan också göra det lättare att få ett nytt jobb. En personlig karriärcoach går igenom vilka kvalifikationer och förutsättningar man har och utarbetar en arbetsplan. De kontrollerar även ens CV och ger träning för anställningsintervjuer. Denna försäkring kostar 119 kronor per månad.

Olika inkomstförsäkringar

Om man vill ha ekonomisk trygghet när man blir arbetslös bör man teckna en Medium eller Large JobbGarant inkomstförsäkring. Bägge två inkluderar juristhjälp, jobbgaranti och karriärhjälp, precis som Small försäkring. Med en Medium inkomstförsäkring kan man dessutom få inkomstersättning i ett halvår, eller 132 arbetsdagar, när man blir arbetslös. Large inkomstförsäkring ger ersättning i 12 månader, eller 264 arbetsdagar.

Med JobbGarant inkomstförsäkring får man ersättning baserat på ens riktiga inkomst. A-kassan bestämmer vilken procent sats man får, men ger maximalt ersättning med 80% av 18 700 kronor. Inkomstförsäkringen lägger till det som behövs för att man ska nå upp till 80% av sin lön, efter skatt. Vare sig man tjänade 20 000 eller 40 000 kronor innan man blev arbetslös, kan man alltid få ut 80% av lönen.

Premien för JobbGarant är grundad på vilken inkomst man har, så ju mer man tjänar desto dyrare blir det. Har man en inkomst på 20 000 kronor, till exempel, kostar Medium inkomstförsäkring 129 kronor per månad. Large inkomstförsäkring ligger på 142 kronor i månaden. Om man däremot tjänar 40 000 kronor betalar man 269 respektive 296 kronor per månad. Dessa exempel är för medlemmar av Journalisternas a-kassa. För den som är med i Elektrikernas a-kassa, till exempel, är det mycket dyrare.

Med JobbGarant inkomsförsäkring kan man känna sig lugn vid eventuell arbetslöshet. För att kunna teckna försäkringen måste man vara minst 20 år gammal och skriven i Sverige. Man måste ha varit kund hos JobbGarant i 12 månader för att få ersättning vid arbetslöshet. Denna tid kan minskas om man byter från en annan inkomstförsäkring.

Jusek

Ingen yrkesgrupp har undgått att drabbas av den lågkonjunktur som spritt sig över hela världen. Fabriksarbetare, lärare och även jurister är inte längre säkra på om de kommer att behålla arbetet. Jusek är facket för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Detta akademikerförbund erbjuder sina medlemmar en viktig förmån- Jusek inkomstförsäkring. Den ingår för alla de som är medlemmar i Jusek.

Nyttan av Jusek inkomstförsäkring

De flesta är medvetna om att det är viktigt att ha en inkomstförsäkring. Det är sant att om man blir arbetslös kan man få ersättning från a-kassan. Men den är mycket låg och begränsad. De flesta av Juseks medlemmar har en betydligt högre lön än a-kassans inkomststak. För närvarande kan man maximalt få ut 80% av 18 700 kronor från a-kassan, före skatt. Om man är medlem i Jusek är gränsen 80% av 80 000 kronor med deras inkomstförsäkring.

Hur Jusek inkomstförsäkring fungerar

Man kan vara mellan 21 och 60 år gammal för att använda sig av Jusek inkomstförsäkring. Försäkringen upphör att gälla vid utgången av det år man fyller 62. Tack vare att Jusek inkomstförsäkring är en gruppförsäkring, blir den lite billigare. Försäkringen gäller i 120 dagar.  Eftersom man räknar med 22 arbetsdagar per månad blir det drygt fem månader. För den som tycker det är kort tid, finns det möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring.

Alla medlemmar som omfattas av Jusek inkomstersättning kan teckna en frivillig tilläggsförsäkring. Med den får man ersättning i ytterligare 180 dagar. Totalt 300 dagar innebär att man är skyddad även om arbetslösheten fortsätter längre än ett år. Premien är baserad på vilken inkomst man har. Om man tjänar 50 000 kronor i månaden blir premien för Jusek tilläggsförsäkring 122 kronor per månad.

För att kunna få ersättning från Jusek inkomstförsäkring måste man ha varit medlem i minst 18 månader innan man blir arbetslös. Under denna tid måste man ha arbetat i minst 12 månader. Vidare ska man vara medlem av AEA, akademikernas a-kassa.

Inkomstförsäkringen är knuten till a-kassans ersättning. Detta innebär att man måste uppfylla a-kassans krav för ersättning för att kunna ansöka om utbetalning från Jusek inkomstförsäkring. Inkomstförsäkringen fyller ut a-kassans betalning. Först får man ersättning från a-kassan, maximalt 80% av 18 700 kronor. Sedan lägger Jusek inkomstförsäkring till det belopp som krävs för att man ska komma upp i 80% av sin egentliga lön. Om man får en lägre procentsats hos a-kassan, tillämpas även denna hos Jusek.

Det är få personer som klarar sig utan någon form av inkomstförsäkring nu för tiden. Arbetsmarknaden är inte längre stabil, även större företag har tvingats skära ner på personal. Jusek inkomstersättning är en bra förmån för fackets medlemmar. Med den frivilliga tilläggsersättning kommer man upp i många dagars ersättning, 300 dagar eller 14 månader. Det är stor skillnad på a-kassans tak på 18 700 kronor och Juseks tak på en lön som ligger på 80 000 kronor. Trots att man alltid får mindre inkomst när man mister arbetet, kan man i alla fall leva ganska bra. Utan Jusek inkomstförsäkring skulle många få svårt att klara sig.